โรงเรียนนวพัฒน์วิทยา เปิดทำการเรียนการสอนใน หลักสูตร English Program และหลักสูตรภาษาไทยสำหรับ นักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
VDO Present
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการสอบ O-Net ประจำปีการศึกษา.. ทางโรงเรียนนวพัฒน์วิทยาขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการสอบ O-net ประจำปีการศึกษา 2563
อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ส.. โรงเรียนนวพัฒน์วิทยาขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการ English Program ที่โร..
อ่านต่อ
ผลสอบ O-net ประจำปีการศึกษา 25.. ทางโรงเรียนนวพัฒน์วิทยาขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการสอบ O-net ประจำปีการศึกษา 2562
อ่านต่อ
ผลการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา.. จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนนวพัฒน์วิทยาขอแสดงความยินดีกับนักเรียนท..
อ่านต่อ
โรงเรียนนวพัฒน์ ได้รับรางวัล O.. โรงเรียนนวพัฒน์วิทยา ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญเงิน จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET ป..
อ่านต่อ
กิจกรรมการเรียนการสอน Sensory กิจกรรม Sensory สำหรับเด็กอนุบาล เพื่อพัฒนะทักษะทางด้านต่างๆ
อ่านต่อ
ผลการสอบ O-NET 100 คะแนนเต็ม โรงเรียนนวพัฒน์วิทยาขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่สอบได้ 100 คะแนนเต็ม ในวิชาภาษาอังกฤษ และ คณิตศาสตร์
อ่านต่อ
STEM spiders These spooky STEM spiders are not only really yummy
อ่านต่อ
กิจกรรมรูปทรงแสนสนุก กิจกรรมนี้น้องๆ เตรียมอนุบาลได้รู้จักรูปทรงเรขาคณิตผ่านการเล่นเกม “รูปทรงแสนสนุก” โดยการนำบล็อกรูปทรงเรขาคณิตมาวางในแบบต..
อ่านต่อ
งาน Openhouse เรียนเชิญ ท่านผู้ปกครองเข้าร่วมงาน Openhouse ประจำปีการศึกษา 2560
อ่านต่อ
Open House ประจำปีการศึกษา 256.. ขอเชิญชวน ผู้ปกครองเข้าร่วมงาน เปิดบ้านนวพัฒน์ ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 - 15.00 น.
อ่านต่อ
โรงเรียนนวพัฒน์ได้รับเกียรติบั.. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน และคุณครูโรงเรียนนวพัฒน์วิทยา ที่ได้รับเกียรติบัตร จากการเข้าร่วมการสอบวัดประเมินผล "โคร..
อ่านต่อ
ข้อมูลสำหรับคุณพ่อคุณแม่เตรียม.. โรงเรียนได้นำเสนอสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องเตรียมตัวให้ลูกน้อยก่อนมาโรงเรียน เพื่อให้การมาโรงเรียนลูกๆเป็นเรื่องที่น่าสนใจแ..
อ่านต่อ
ตารางเรียนบ้านนวพัฒน์ ตารางเรียนบ้านนวพัฒน์ คอร์สที่ 10 ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2560 - วันที่ 3 มิถุนายน 2560
อ่านต่อ
ประกาศผลสอบเข้าเรียนต่อในระดับ.. รายชื่อนักเรียนสอบเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมของโรงเรียนมัธยมชื่อดัง ประกาศผลล่าสุด ณ วันที่ 10 มีนาคม 2560
อ่านต่อ